Loading....

SHOULDER BAG 3.0 - COBALT FUCHSIA

Kích thước: 17 x 10 x 5cmChất liệu: Vải PU trơn nước (chống nước 85%)

350,000₫

SHOULDER BAG 3.0 - BLACK & WHITE

Kích thước: 17 x 10 x 5cmChất liệu: Vải PU trơn nước (chống nước 85%)

350,000₫

Tiny Bag

kích thước 10x12Chất liệu: Vải Polyester trơn nước (chống nước 85%)

300,000₫

Courier - Color

KÍCH THƯỚC 14x18Chất liệu: vải Polyester chống thấm nước, khoá kéo YKK chính hãng

350,000₫

Courier - Red

KÍCH THƯỚC 14x18Chất liệu: vải Polyester chống thấm nước, khoá kéo YKK chính hãng

350,000₫

Courier - Green

KÍCH THƯỚC 14x18Chất liệu: vải Polyester chống thấm nước, khoá kéo YKK chính hãng

350,000₫

Courier - Black White

KÍCH THƯỚC 14x18Chất liệu: vải Polyester chống thấm nước, khoá kéo YKK chính hãng

350,000₫

Courier - Blue

KÍCH THƯỚC 14x18Chất liệu: vải Polyester chống thấm nước, khoá kéo YKK chính hãng

350,000₫

Courier - Pink

KÍCH THƯỚC 14x18Chất liệu: vải Polyester chống thấm nước, khoá kéo YKK chính hãng

350,000₫

Courier - Black

KÍCH THƯỚC 14x18Chất liệu: vải Polyester chống thấm nước, khoá kéo YKK chính hãng

350,000₫

SHOULDER BAG 4.0 - BLACK WHITE

- Kích thước: 21 x 16 x 9 - Chất liệu: cute dễ thương - Thể loại: túi trong suốt - Kiểu dáng basic

390,000₫

SHOULDER BAG 4.0 - BLACK

- Kích thước: 21 x 16 x 9 - Chất liệu: cute dễ thương - Thể loại: túi trong suốt - Kiểu dáng basic

390,000₫

SHOULDER BAG 4.0 - PINK

- Kích thước: 21 x 16 x 9 - Chất liệu: cute dễ thương - Thể loại: túi trong suốt - Kiểu dáng basic

390,000₫

SHOULDER BAG 4.0 - COLOR

- Kích thước: 21 x 16 x 9 - Chất liệu: cute dễ thương - Thể loại: túi trong suốt - Kiểu dáng basic

390,000₫

CROSS BACKPACK SS3 - BLACK PINK

Kích thước: 18 x 10 x 32cm. Chất liệu: Vải Polyester trơn nước (chống nước 70%). Khóa kéo YKK chính hãng

400,000₫

CROSS BACKPACK SS3 - BLACK

Kích thước: 18 x 10 x 32cm. Chất liệu: Vải Polyester trơn nước (chống nước 70%). Khóa kéo YKK chính hãng

400,000₫
  • Giá +